Προσβασιμότητα σχολείου

Κατάλληλες υποδομές για μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς/κηδεμόνες με αναπηρία.