Εκπαιδευτικοί

ΜΗΤΣΙΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) Διευθυντής

ΜΠΑΛΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ) Υποδιευθυντής