αθλητ δραστ
Αθλητικές Δράσεις

30 Σεπτεμβρίου-Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού

Την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022, με σύνθημα «ΑΘΛΗΣΗ κάθε μέρα, ΥΓΕΙΑ μια ΖΩΗ» και
στόχο την ανάδειξη της ωφελιμότητας της άθλησης στη σωματική και πνευματική υγεία εφ’
όρου ζωής, το σχολείο μας οργάνωσε και υλοποίησε αθλητικές δραστηριότητες κατά τη
διάρκεια του σχολικού ωραρίου.