ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

logo iep 1

Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2020-2021)

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Καταγράφονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας, που κρίνονται σημαντικά για την αποτύπωση της εικόνας του σχολείου

Το 2ο Γυμνάσιο εδρεύει στην Ηγουμενίτσα, πρωτεύουσα του Νομού Θεσπρωτίας, περιοχή χαρακτηρισμένη ως «Παραμεθόριος», στα σύνορα με την Αλβανία. Το σχολείο λειτουργεί σε αστικό περιβάλλον, με Πολυπολιτισμική σύνθεση.

Κατά το σχολικό έτος 2020-2021, ο αριθμός των ενεργών φοιτούντων μαθητών ήταν 177 και διαμορφώθηκε ως εξής :

 • Γυμνασίου : 65 μαθητές Β Γυμνασίου : 53 μαθητές Γ Γυμνασίου: 59 μαθητές

Λειτούργησαν τμήματα ένταξης για τις τρείς (3) τάξεις ως εξής:

 • Γυμνασίου : 03 μαθητές
 • Γυμνασίου : 06 μαθητές Γ Γυμνασίου : 06 μαθητές

Υποστήριξη ενός μαθητή της Α΄ τάξης με το εκπαιδευτικό μέτρο της Παράλληλης Στήριξης, από εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ02.50, ΠΕ03.50, ΠΕ04.01.50.

Λειτούργησε τμήμα ΖΕΠ Ι με εννέα μαθητές (09), εκ των οποίων οι επτά (07) φοιτούσαν στην Α΄ τάξη και οι δύο (02) στην Β΄ τάξη. Από τους εννέα (09) μαθητές οι δύο (02) προέρχονται από Σχολεία του Εξωτερικού (Αλβανία) και οι επτά (07) από την δομή φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων – Πρόσφυγες .

Το σχολείο έχει οριστεί ως Σ.Κ.Α.Ε και Λειτούργησε τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας και για τις τρεις τάξεις, μέσω Τηλεκπαίδευσης, για τους μαθητέςόλων των Γυμνασίων της πόλης.

Το σχολείο ανήκει στην Σ.Δ.Ε.Υ του Ειδικού Δημοτικού σχολείου Ηγουμενίτσας και λειτούργησε Ε.Δ.Ε.Α.Υ. που υποστήριξε μαθητές με μαθησιακές ή ψυχοκοινωνικές δυσκολίες.

Ένταξη του σχολείου στο ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑ1, ERASMUS 2020

Το σχολείο συμμετέχει στην τοπική ομάδα στήριξης του Δήμου Ηγουμενίτσας (Urbact Local Group – ULG) για το Έργο Re-grow City.

Κατά το σχολικό έτος 2020-2021, ο αριθμός των εκπαιδευτικών που δίδαξαν στην σχολική της μονάδα ανέρχονταν σε 30.

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 2ου Γυμνασίου Ηγουμενίτσας θα μπορούσαν να συνοψιστούν στα κάτωθι :

1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

α) Τα δυνατά σημεία της σχολικής μονάδας:

 Το ιστορικό παρελθόν του σχολείου, γιατί είναι μια από της δύο παλαιότερες σχολικές μονάδες της πόλης και στο παρελθόν έχει λειτουργήσει ως πνευματικός φάρος της περιοχής

 H επιστημονική και διδακτική επάρκεια των εκπαιδευτικών που δίδαξαν κατά το σχολικό έτος 2020 2021 στο σχολείο. Αρκετοί έχουν παρακολουθήσει επιμορφωτικά προγράμματα και ορισμένοι είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών διπλωμάτων. Όλοι οι εκπαιδευτικοί του συλλόγου διακρίνονται για την επιστημονική και διδακτική επάρκεια και ευαισθησία τους. Αρκετοί διακρίνονται για την μεγάλη εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και την εφαρμογή τους στην διδακτική πράξη, για το φιλότιμο και την εργατικότητά τους.

 Το θετικό παιδαγωγικό κλίμα.

 Η συνεργατικότητα μέσα στην σχολική κοινότητα Η περιορισμένη εκδήλωση παραβατικών συμπεριφορών από πλευράς των μαθητών.

 Το δημοκρατικό-συμμετοχικό σύστημα λειτουργίας που ασκείται από την Διοίκηση.

 Η άριστη υλικοτεχνική υποδομή.

Β) Τα αδύνατα σημεία της σχολικής μονάδας:

 Η διάθεση εκπαιδευτικών, που ανήκουν οργανικά στο σχολείο, για την κάλυψη ωρών διδασκαλίας σε άλλες σχολικές μονάδες, δημιουργεί πρόβλημα λειτουργικότητας και έλλειψη ανθρωπίνων πόρων για τις διοικητικές και εξωδιδακτικές εργασίες.

 Η απουσία δυνατότητας για το σχολείο να δημιουργεί ολιγομελή τμήματα ξένων γλωσσών, γεγονός που δεν επιτρέπει την μεγαλύτερη δυνατή τους πρόοδο.

 Η έλλειψη χώρου εκδηλώσεων

 Η έλλειψη κλειστού Γυμναστηρίου

 Η χαμηλή ταχύτητα σύνδεσης Internet.

 • ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

α) Ευκαιρίες

 Η συγκεκριμένη σχολική μονάδα θα μπορούσε δυνητικά να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα πνευματικής ανάπτυξης, καθώς είναι η μοναδική εκπαιδευτική μονάδα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υφίσταται στην Ηγουμενίτσα, λειτουργώντας Τμήματα Ένταξης, Τμήμα ΖΕΠ, Τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας.

 Η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus (ΚΑ1 – Role Models)

 Η συμμετοχή στο πρόγραμμα του Δήμου Ηγουμενίτσας (Urbact Local Group – ULG) για το Έργο Re-grow City.

 Προγράμματα όπως Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικά.

 Λειτουργία ομάδας ανακύκλωσης

β) Απειλές

 Η συνεχόμενη μείωση του αριθμού των μαθητών τα τελευταία χρόνια, λόγω της δεδομένης υπογεννητικότητας στη χώρα μας, του μικρού σχετικά αριθμού μονίμων κατοίκων της περιοχής και της μετανάστευσης οικογενειών, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Κατά το Σχ. Έτος 2020-2021 η οργάνωση και η λειτoυργία της τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Webex υπήρξε ικανοποιητική. Τα προβλήματα στο σχολείο μας αφορούσαν κατά κύριο λόγο σε:

α) έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής σε αρκετές οικογένειες μαθητών

β) αδυναμία πρόσβασης ορισμένων μαθητών στο Διαδίκτυο κάποιες ημέρες, εξαιτίας του ότι κατοικούν σε απομακρυσμένους οικισμούς όπου ακόμα και η σύνδεση μέσω mobile Internet μερικές φορές ήταν ανύπαρκτη.

γ) Έλλειψη τεχνογνωσίας χρήσης προγραμμάτων τηλεκπαίδευσης και περιορισμένη εξοικείωση μαθητών και εκπαιδευτικών

δ) Η συχνά προβληματική λειτουργία της πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης.

Πέρα όμως από τα αντικειμενικά προβλήματα συνδεσιμότητας, κατεβλήθη προσπάθεια ώστε να αντιμετωπίζεται άμεσα οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα αφορούσε την τηλεκπαίδευση από την ομάδα υποστήριξης που αποτελείτο από τον Διευθυντή , την Υποδιευθύντρια και τον καθηγητή Πληροφορικής.

 • Διεύθυνση του σχολείου ανταποκρίθηκε στις ανάγκες των εκπαιδευτικών για ενημέρωση και υποστήριξη του έργου τους κατά την τηλεκπαίδευση. Εξάλλου, πριν την έναρξη της υποχρεωτικής τηλεκπαίδευσης λόγω της Πανδημίας ,ο Δ/ντης της σχολικής μονάδας είχε ήδη προβεί σε ενδοσχολική επιμόρφωση, στο Εργαστήριο Πληροφορικής του Σχολείου, των εκπαιδευτικών που αφορούσε στην χρήση της πλατφόρμας Webex και της πλατφόρμας e-class. H καθημερινή αξιολόγηση των μαθητών και μαθητριών στο πλαίσιο της τηλεκπαίδευσης υλοποιήθηκε με τη χρήση εργαλείων που παρείχαν οι πλατφόρμες. Η διδασκαλία και το εκπαιδευτικό υλικό προσαρμόστηκε αποτελεσματικά για τις ανάγκες της τηλεκπαίδευσης. Οι μαθητές και μαθήτριες που αδυνατούσαν να παρακολουθήσουν λόγω έλλειψης εξοπλισμού, προκειμένου να ανταποκριθούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις νέες διαδικασίες που επέβαλε η τηλεκπαίδευση, παρέλαβαν από το σχολείο tablets και laptop. Η διανομή των συσκευών ε σε μαθητές και μαθήτριες , έγινε με κοινωνικά κριτήρια . Λόγω των προβλημάτων σύνδεσης αρκετών μαθητών, η ομάδα στήριξης ανταποκρίθηκε άμεσα και έγκαιρα παρέχοντας ενημέρωση και υποστήριξη στους γονείς και κηδεμόνες, μέσω άμεσης τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής επικοινωνίας . Κατά την διάρκεια της τηλεκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικοί ενημέρωναν πολύ συχνά τους μαθητές τους σχετικά με την εξέλιξη της Πανδημίας, τονίζοντάς τους συνεχώς τα μέτρα και την τήρηση των κανόνων προφύλαξης και υγιεινής για την αποφυγή διασποράς του COVID-19. Ο Σύλλογος Διδασκόντων στο νέο πλαίσιο εργασίας του κατά την διάρκεια του lock down ανταποκρίθηκε με υπευθυνότητα ώστε να αντιμετωπιστούν οι επιδράσεις της πανδημίας στη σχολική ζωή, με αρωγούς τον Κοινωνικό Λειτουργό και την Ψυχολόγο της ομάδας Ε.Δ.Ε.Α.Υ.

Σχολική διαρροή – φοίτηση

Κατά την διάρκεια του σχολικού έτους 2020-21 κανένας μαθητής δεν απορρίφθηκε.

Επαναλαμβάνουν την τάξη λόγω ελλιπούς φοίτησης τέσσερις μαθητές Ρομά.

Δύο μαθητές της Τάξης Ζ.Ε.Π. επανενώθηκαν με τις οικογένειές τους.

 • φοίτηση των μαθητών στο σχολείο μας χαρακτηρίζεται συνεπής και συστηματική. Σε περίπτωση όμως απουσίας κάποιου μαθητή ή μαθήτριας, το σχολείο ως όφειλε, διερευνούσε αμέσως τους λόγους απουσίας τους και επικοινωνούσε με τους γονείς, είτε αυτή η απουσία αφορούσε την Τηλεκπαίδευση είτε την δια ζώσης διδασκαλία.

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

Οι σχέσεις μεταξύ των μαθητών/-τριών χαρακτηρίζονται αλληλεπιδραστικές.

Σημαντική είναι η συμβολή της Συμβούλου Σχολικής Ζωής.

 • προσπάθεια της συμπερίληψης αποδίδει σε γενικές γραμμές και υπάρχει θετική αποδοχή του πολυπολιτισμικού χαρακτήρα του σχολείου. Επιθυμητή όμως είναι η ουσιαστικότερη ένταξη των μαθητών του τμήματος Ζ.Ε.Π. στην σχολική κοινότητα.

Τα φαινόμενα ενδοσχολικής βίας απουσιάζουν.

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

Το σχολείο κατά το σχολικό έτος 2020-2021, συνέταξε τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, όπου δηλώνονταν ρητά οι προσδοκώμενες συμπεριφορές Αναγράφονταν όχι μόνο οι κανόνες και υποχρεώσεις, αλλά επίσης και τα δικαιώματα των μαθητών/-τριών.

Το προσωπικό του σχολείου είχε πλήρη γνώση του κανονισμού.

Οι μαθητές ένιωσαν ασφάλεια και εγγύτητα προς τους εκπαιδευτικούς, αναζητούν τη βοήθειά τους και τη συμβουλή τους, σέβονται τη γνώμη και την κρίση τους και οι σχέσεις τους χαρακτηρίζονται από αμοιβαίο σεβασμό και εμπιστοσύνη. Αρκετοί εκπαιδευτικοί,

έχουν ενδελεχή γνώση των χαρακτηριστικών και του ιστορικού των μαθητών τους, συζητούν μαζί τους για τα ενδιαφέροντά και τις εξωσχολικές τους δραστηριότητες είναι υποστηρικτικοί, και προωθούν δράσεις που προάγουν τη συνεργασία. Οι εκπαιδευτικοί αφιερώνουν χρόνο ακούγοντας τα προβλήματα των μαθητών/-τριών, επιβραβεύοντας και ενισχύοντας τις θετικές συμπεριφορές τους. Τους παρακινούν να εκφράσουν τα συναισθήματά τους και να αποδεχθούν τις τυχόν αδυναμίες τους. Σημαντική στάθηκε η συμβολή της Ε.Δ.Ε.Α.Υ και η συνεργατική διάθεση του 15μελούς μαθητικού συμβουλίου.

Σχέσεις σχολείου – οικογένειας

Το σχολείο ενημέρωνε συστηματικά και υπεύθυνα όλους τους γονείς/κηδεμόνες για την φοίτηση και επίδοση παιδιών τους σε τακτά χρονικά διαστήματα, όπως ορίζει η νομοθεσία. Οι εκπαιδευτικοί φρόντιζαν να προγραμματίζουν, ενημερωτικές συναντήσεις με τους γονείς/κηδεμόνες, οι οποίες αφορούσαν στη μαθησιακή πρόοδο των μαθητών/-τριών. Στην διάρκεια της πανδημίας η επικοινωνία αυτή διατηρήθηκε με κάθε πρόσφορο τρόπο (e-mail, τηλέφωνο)

Όταν το σχολείο επανήλθε σε κανονική λειτουργία, οι γονείς μπορούσαν να επισκέπτονται το σχολείο όποτε εκείνοι είχαν αυτήν την δυνατότητα. Συχνά επίσης τηλεφωνούσαν απευθείας στον Διευθυντή του σχολείου ώστε να υπάρχει άμεση ανταπόκριση και επίλυση τυχόν προβλημάτων που μπορεί να προέκυπταν.

 • συνεργασία με τον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων είναι αγαστή και πολλές από τις εκδηλώσεις του σχολείου υποστηρίζονται ενεργά.

Γενικά το σχολείο παρουσιάζει πολύ θετική διάθεση για επικοινωνία με τους γονείς/κηδεμόνες.

Θετικά σημεία

Εξαιρετική παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία, αρμονικές σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών.

Σημεία προς βελτίωση

Θα μπορούσε να ενισχυθεί η επικοινωνία και η συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών – μαθητών, με την ανάληψη συγκεκριμένων και στοχευμένων δράσεων. Στόχο αποτελεί η εξάντληση όλων των παιδαγωγικών μέτρων και πρακτικών για την επίτευξη θετικού κλίματος και πρόληψη παραβατικών συμπεριφορών ώστε να μην είναι αναγκαία η χρήση ποινών. Αυτό θα μπορέσει να επιτευχθεί με επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών σε θέματα διαχείρισης τάξης και σχολικής ψυχολογίας. Επίσης με επιμόρφωση στις μεθόδους διδασκαλίας με εμπλουτισμό και σωστή οργάνωση της διδακτέας ύλης.

Διοικητική λειτουργία

Ηγεσία – Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

Με την έναρξη του σχ. Έτους 2020 -2021 τέθηκαν οι στόχοι για την ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας, λαμβάνοντας υπόψη την πιθανότητα τέλεσης μεγάλου μέρους της εκπαιδευτικής διαδικασίας με εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Για το λόγο αυτό, πέραν των απαραίτητων ενεργειών για την έναρξη λειτουργίας του σχολείου (εγγραφή μαθητών, κατανομή σε τμήματα, διανομή σχολικών εγχειριδίων, στελέχωση του σχολείου με το απαραίτητο εκπαιδευτικό προσωπικό κ.ά.) δόθηκε έμφαση στην προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού τόσο του σχολείου και των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών. Σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας υπάρχει εξοπλισμός προβολής οπτικοακουστικού υλικού, 4 θέσεις εργασίας στην αίθουσα Εκπαιδευτικών. Το αναγκαίο υλικό παρασχέθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και από ορθή χρήση των πόρων της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Ηγουμενίτσας. Ενισχύθηκαν έτσι οι υποδομές του σχολείου και αποδόθηκε το οικείο υλικό στους μαθητές, με βάση την εκτίμηση των επιμέρους αναγκών των μαθητών, λαμβανομένης υπόψιν της οικογενειακής και οικονομικής τους κατάστασης.

Ενώ στον αρχικό σχεδιασμό, όπως κάθε χρονιά, εντάχθηκαν σχολικές δραστηριότητες και καινοτόμες δράσεις (προγράμματα αγωγής υγείας, Ευρωπαϊκά Προγράμματα, Συμμετοχή σε πρόγραμμα του Δήμου Ηγουμενίτσας, Πιλοτική εφαρμογή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, εκπαιδευτικές επισκέψεις) κάποιες από αυτές δεν μπόρεσαν να υλοποιηθούν λόγω των συνθηκών και των μέτρων προστασίας από τη νόσο covid 19. Υλοποιήθηκαν δράσεις που μπόρεσαν να εκτελεστούν ηλεκτρονικά και εξ αποστάσεως (ενδεικτικά για την Παγκόσμια Ημέρα ΑΜΕΑ πραγματοποιήθηκε εκδήλωση από την εκπαιδευτικό του τμήματος Ένταξης ΠΕ02.50 και σε συνεργασία με το ΚΠΕ Φιλιατών οι μαθητές συμμετείχαν σε ημερίδα με θέμα: «Στοιχεία Φυσικού και Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος και Χριστιανικού πολιτιστικού αποθέματος στον παραδοσιακό οικισμό της Σαγιάδας»).

Οργανώθηκε και υλοποιήθηκε, πριν την εφαρμογή της τηλεκπαίδευσης, ενδοσχολικό επιμορφωτικό σεμινάριο σχετικά με την χρήση και λειτουργία του Webex και της πλατφόρμας e-class.

 • βασική προτεραιότητα της συλλογικής λειτουργίας του σχολείου, ακόμα και σε έκτακτες συνθήκες, επίσης προβλέφθηκε. Για το λόγο αυτό εκτελέστηκαν στη διάρκεια της εξ αποστάσεως λειτουργίας του σχολείου τακτικές συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα μείζονα ζητήματα που προέκυπταν. Η ηλεκτρονική επίσης επικοινωνία με τους γονείς έλαβε χώρα, στο πλαίσιο της τακτικής επικοινωνίας του σχολείου με την τοπική κοινότητα. .

Αποτιμώντας τη σχολική λειτουργία της σχολικής μονάδας σε μια τόσο δύσκολη και απαιτητική χρονιά η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων εκτιμά ότι οι βασικοί στόχοι, τόσο στο διδακτικό και παιδαγωγικό έργο όσο και στην ευρύτερη λειτουργία καλύφθηκαν με τρόπο ικανοποιητικό. Ευελπιστούν ότι με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, η εμπειρία και η αντιμετώπιση των δυσκολιών της τρέχουσας. θα αποτελέσουν χρήσιμο οδηγό για ένα σχεδιασμό πιο αναλυτικό και τελεσφόρο.

Σχολείο και κοινότητα

 • συνεργασία του σχολείου με τον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα εποικοδομητική, καθώς ανταποκρίνονται με προθυμία σε κάθε κάλεσμα και αίτημα του σχολείου και των διδασκόντων. Ικανοποιητική και θετική αποδείχθηκε η επικοινωνία με όλους τους γονείς ακόμη και όταν χρειάστηκε να γίνει με ηλεκτρονικό τρόπο.

Άριστη είναι και η συνεργασία με τη σχολική επιτροπή του δήμου, η οποία είναι υποστηρικτική τόσο σε επίπεδο διάθεσης οικονομικών πόρων όσο και σε επίπεδο διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού όποτε κρίθηκε απαραίτητο.

Με δεδομένη την πανδημία το σχολείο δεν μπόρεσε να παρουσιάσει τις δράσεις του στην ευρύτερη κοινότητα. Στόχος απομένει η καλύτερη οργάνωση της ιστοσελίδας του ώστε να είναι δυνατή η κοινοποίηση των δράσεών του και με ψηφιακό τρόπο.

Επειδή ο άξονας είναι ιδιαίτερα σημαντικός, κρίνεται αναγκαίο να διατηρηθεί και να ενισχυθεί με κάθε τρόπο η καλή και απρόσκοπτη συνεργασία τόσο με τη σχολική κοινότητα όσο και με τον Δήμο.

Θετικά σημεία

Κύριος διαμορφωτικός παράγοντας για το στυλ ηγεσίας που ασκείται από τον εκάστοτε Διευθυντή οποιασδήποτε σχολικής μονάδας αποτελεί η προσωπικότητα, οι αξίες και η Οργανωσιακή κουλτούρα Το στυλ ηγεσίας που ασκείται στο 2ο Γυμνάσιο Ηγουμενίτσας είναι δημοκρατικό και συμμετοχικό. Όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονταν κατά το σχολικό έτος 2020-2021 ήταν αποτέλεσμα δημοκρατικού διαλόγου και φιλικής συνεργασίας και το κύριο μέλημά μας ήταν η εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της σχολικής μονάδας και η πρόοδος των μαθητών και Εκπαιδευτικών.

Σημεία προς βελτίωση

Η ενίσχυση των σχέσεων του σχολείου, και η επιδίωξη συνεργασιών του με άλλους φορείς θα μπορούσε να αποτελέσει έναν σημαντικό στόχο για το σχολικό έτος 2021-2022 από τις ομάδες δράσης των εκπαιδευτικών, ώστε να ενισχυθεί η εξωστρέφεια της σχολικής μονάδας.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Το σχολικό έτος 2020-2021 εκπαιδευτικοί του σχολείου παρακολούθησαν επιμορφώσεις, σεμινάρια, ημερίδες και συνέδρια με σκοπό τη βελτίωση του διδακτικού και παιδαγωγικού τους έργου. Αυτά ήταν τα εξής:

Επιμορφώσεις

 Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση διάρκειας 8 εβδομάδων, από το Υπουργείο Παιδείας, την περίοδο Απρίλιος-Ιούνιος 2021.

 Σύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση όσον αφορά στα εργαστήρια Δεξιοτήτων που λειτούργησαν πιλοτικά στο σχολείο από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

 Εξ αποστάσεως ασύγχρονη επιμόρφωση στο πλαίσιο της Πράξης: «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες μέσω Εργαστηρίων» από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής το σχολικό έτος 2020-2021.

 Συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός, ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Αιγαίου

Σεμινάρια

 «Η διαχείριση του άγχους στο σχολείο σε περίοδο πανδημίας» Διαδικτυακό

σεμινάριο από το ΠΕΚΕΣ Ηπείρου

 «1821: Η πραγμάτωση μιας ουτοπίας: Η Επανάσταση που πέτυχε με δύναμη το

«Εμείς» Πρωτοβάθμια Θεσπρωτίας

Ημερίδες

 «Η συμβουλευτική στη σχολική κοινότητα: αναδεικνύοντας τις δυνατότητες αξιοποίησής της», 2ο ΠΕΚΕΣ Αττικής

 Η εξ αποστάσεως διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων μέσω της πλατφόρμας Webex: Προβληματισμοί- Εμπειρίες- διδακτικές προτάσεις, ΠΕΚΕΣ Ηπείρου

 « Το 1821 στο πλαίσιο της τοπικής, εθνικής και οικουμενικής ιστορίας: Προτάσεις για εκπαιδευτικές δραστηριότητες με αξιοποίηση συμβατικών και διαδραστικών μαθησιακών περιβαλλόντων», Συνδιοργάνωση ΠΕΚΕΣ Κρήτης και ΠΕΚΕΣ Ηπείρου

Συνέδρια

3ήμερο ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Ανάδειξη Καλών Πρακτικών και προτάσεων για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στο πλαίσιο μιας κοινότητας, Συνεργασίας και Επαγγελματικής Ανάπτυξης των Εκπαιδευτικών – Αφιέρωμα στα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης», ΠΕΚΕΣ Κρήτης

Από τον παρατιθέμενο κατάλογο τεκμαίρεται ότι το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών του σχολείου όσον αφορά την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη είναι άκρως ικανοποιητικό και ανταποκρίνεται στις σύγχρονες και σύνθετες απαιτήσεις της διδακτικής λειτουργίας τόσο για την εξ αποστάσεως όσο και για τη δια ζώσης εκπαίδευση.

 • πολιτεία οφείλει να αναγνωρίσει και να συντονίσει τις αποκτηθείσες δεξιότητες αλλά κυρίως να τις αξιοποιήσει στον επανασχεδιασμό της διδακτικής λειτουργίας σε καινοτόμα προγράμματα διδασκαλίας αλλά και στην κατεύθυνση αναθεώρησης της παραδοσιακής δασκαλοκεντρικής λειτουργίας του σχολείου.

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Erasmus , RoleModels, Urbact Local Group – ULG Έργο Re-grow City Κινητικότητα (Δήμος Ηγουμενίτσας).

Θετικά σημεία

Διάθεση για συμμετοχή στα Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά δεδομένα, απόκτηση νέων εμπειριών, συνεργασία, διαθεματικότητα.

Σημεία προς βελτίωση

Αύξηση του αριθμού των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών σε Ευρωπαϊκά προγράμματα-δράσεις – επιμορφώσεις, μεγαλύτερη διάχυση των εμπειριών από την συμμετοχή σε δράσεις – επιμορφώσεις. • Σελίδα
 • Μπλοκ