Σχολικό έτος 2022-2023

ΧΑΡΤΗΣ

Εργασία στη Λογοτεχνία των μαθητών των τμημάτων Γ1 και Γ2, για το γεφύρι της Άρτας και τις Βαλκανικές του παραλλαγές.

Εργασία στη Νεοελληνική Γλώσσα των μαθητών του τμήματος Γ1 για τα πολυτροπικά κείμενα.