Εργαστήριο δεξιοτήτων

Στο παρόν πρόγραμμα του Εργαστηρίου Δεξιοτήτων με τίτλο “Η Μικρασιατική καταστροφή και ο ξεριζωμός: Οι μνήμες μένουν άσβεστες” οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου περιηγήθηκαν στο χώρο και στο χρόνο της περιόδου 1919-1922 προκειμένου να κατανοήσουν τη σημασία της περιόδου αυτής για την οικονομική, πολιτική, εθνολογική και γεωγραφική εξέλιξη του ελληνικού κράτους. Σημαντικό στοιχείο επίσης του εργαστηρίου αυτού ήταν οι μαθητές/τριες να αντιληφθούν πως το κύριο αποτέλεσμα του πολέμου αυτού, δηλαδή ο ξεριζωμός και η προσφυγιά, τηρουμένων των αναλογιών, μπορεί να παραλληλισθεί με τις σημερινές μετακινήσεις πληθυσμών και τις σύγχρονες προσφυγικές ροές και να ευαισθητοποιηθούν απέναντι σε αυτό το φαινόμενο.

Στο πλαίσιο της θεματικής αυτής ενότητας ζητήθηκε από τους μαθητές να δημιουργήσουν ένα μικρό φωτογραφικό λεύκωμα σε ψηφιακό πρόγραμμα παρουσίασης με θέμα τη Μικρασιατική Καταστροφή. Στη συνέχεια παρουσιάζονται ενδεικτικά κάποιες από τις εργασίες των μαθητών.