1713943043214
Εκπαιδευτικά προγράμματα

Έρχεται το Πάσχα

Στα πλαίσια του μαθήματος της Τεχνολογίας της Γ’ τάξης του σχολείου μας, οι μαθητές κατασκεύασαν πειραματικές διατάξεις όπως κατασκευή αυτοσχέδιας επωαστικής μηχανής, αυτοσχέδιες ανεμογεννήτριες, ενεργειακά σπίτια και άλλα με τη βοήθεια των οποίων πραγματοποίησαν πειράματα και πήρανε μια σειρά μετρήσεων από τις οποίες προέκυψαν ανάλογα συμπεράσματα.